Can't update on ubuntu server

Hi when tryin to sudo apt update && sudo apt upgrade I’m getting:

Konfigurowanie pakietu cryptomator (1.12.3-0ppa1) …
Adding shortcut to the menu
/var/lib/dpkg/info/cryptomator.postinst: 26: xdg-desktop-menu: not found
dpkg: błąd przetwarzania pakietu cryptomator (–configure):
podproces zainstalowany pakiet cryptomator skrypt post-installation zwrócił kod błędu 127
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
cryptomator
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

How can I fix this?