Application Crash when opening a vault on Linux via FUSE (Ubuntu 20.10)

7f63d4001000-7f63d4002000 r--s 00000000 00:44 96906           /var/cache/fontconfig/bae22641-418e-4e1f-8925-11fc7a60a696-x86_64.cache-7
7f63d4002000-7f63d4003000 r--p 00000000 00:2f 557158           /usr/lib64/libXxf86vm.so.1.0.0
7f63d4003000-7f63d4006000 r-xp 00001000 00:2f 557158           /usr/lib64/libXxf86vm.so.1.0.0
7f63d4006000-7f63d4007000 r--p 00004000 00:2f 557158           /usr/lib64/libXxf86vm.so.1.0.0
7f63d4007000-7f63d4008000 r--p 00004000 00:2f 557158           /usr/lib64/libXxf86vm.so.1.0.0
7f63d4008000-7f63d4009000 rw-p 00005000 00:2f 557158           /usr/lib64/libXxf86vm.so.1.0.0
7f63d4009000-7f63d400b000 r--p 00000000 00:2f 556542           /usr/lib64/libxcb-dri2.so.0.0.0
7f63d400b000-7f63d400d000 r-xp 00002000 00:2f 556542           /usr/lib64/libxcb-dri2.so.0.0.0
7f63d400d000-7f63d400e000 r--p 00004000 00:2f 556542           /usr/lib64/libxcb-dri2.so.0.0.0
7f63d400e000-7f63d400f000 r--p 00004000 00:2f 556542           /usr/lib64/libxcb-dri2.so.0.0.0
7f63d400f000-7f63d4010000 rw-p 00005000 00:2f 556542           /usr/lib64/libxcb-dri2.so.0.0.0
7f63d4010000-7f63d401c000 r--p 00000000 00:2f 557310           /usr/lib64/libglapi.so.0.0.0
7f63d401c000-7f63d402a000 r-xp 0000c000 00:2f 557310           /usr/lib64/libglapi.so.0.0.0
7f63d402a000-7f63d4043000 r--p 0001a000 00:2f 557310           /usr/lib64/libglapi.so.0.0.0
7f63d4043000-7f63d4047000 r--p 00032000 00:2f 557310           /usr/lib64/libglapi.so.0.0.0
7f63d4047000-7f63d4048000 rw-p 00036000 00:2f 557310           /usr/lib64/libglapi.so.0.0.0
7f63d4048000-7f63d4049000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d4049000-7f63d4065000 r--p 00000000 00:2f 564268           /usr/lib64/libGLX_mesa.so.0.0.0
7f63d4065000-7f63d40a7000 r-xp 0001c000 00:2f 564268           /usr/lib64/libGLX_mesa.so.0.0.0
7f63d40a7000-7f63d40be000 r--p 0005e000 00:2f 564268           /usr/lib64/libGLX_mesa.so.0.0.0
7f63d40be000-7f63d40c1000 r--p 00074000 00:2f 564268           /usr/lib64/libGLX_mesa.so.0.0.0
7f63d40c1000-7f63d40c2000 rw-p 00077000 00:2f 564268           /usr/lib64/libGLX_mesa.so.0.0.0
7f63d40c2000-7f63d40c3000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d40c3000-7f63d40c7000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d40c7000-7f63d42c4000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d42c4000-7f63d42c8000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d42c8000-7f63d44c5000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d44c5000-7f63d44c6000 r-xp 00000000 00:85 182517867         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/librmi.so
7f63d44c6000-7f63d46c5000 ---p 00001000 00:85 182517867         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/librmi.so
7f63d46c5000-7f63d46c6000 r--p 00000000 00:85 182517867         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/librmi.so
7f63d46c6000-7f63d46c7000 rw-p 00001000 00:85 182517867         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/librmi.so
7f63d46c7000-7f63d46cb000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d46cb000-7f63d48c8000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d48c8000-7f63d48cc000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d48cc000-7f63d4ac9000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d4ac9000-7f63d4acd000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d4acd000-7f63d4eca000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d4eca000-7f63d4eff000 r--s 00000000 00:18 41011           /run/nscd/dblgVjWj (deleted)
7f63d4eff000-7f63d4f00000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d4f00000-7f63d5001000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d5001000-7f63d5002000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d5002000-7f63d5103000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d5103000-7f63d5104000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d5104000-7f63d5205000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d5205000-7f63d5206000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d5206000-7f63d5307000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d5307000-7f63d5308000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d5308000-7f63d5409000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d5409000-7f63d540a000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d540a000-7f63d550b000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d550b000-7f63d550c000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d550c000-7f63d560d000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d560d000-7f63d560e000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d560e000-7f63d570f000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d570f000-7f63d5710000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d5710000-7f63d5811000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d5811000-7f63d5815000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d5815000-7f63d5a12000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d5a12000-7f63d5a52000 r-xp 00000000 00:85 182517943         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libsunec.so
7f63d5a52000-7f63d5c52000 ---p 00040000 00:85 182517943         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libsunec.so
7f63d5c52000-7f63d5c57000 r--p 00040000 00:85 182517943         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libsunec.so
7f63d5c57000-7f63d5c59000 rw-p 00045000 00:85 182517943         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libsunec.so
7f63d5c59000-7f63d5e59000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d5e59000-7f63d5e6d000 r--p 00000000 00:2f 589924           /usr/lib64/gvfs/libgvfscommon.so
7f63d5e6d000-7f63d5e87000 r-xp 00014000 00:2f 589924           /usr/lib64/gvfs/libgvfscommon.so
7f63d5e87000-7f63d5e94000 r--p 0002e000 00:2f 589924           /usr/lib64/gvfs/libgvfscommon.so
7f63d5e94000-7f63d5e95000 ---p 0003b000 00:2f 589924           /usr/lib64/gvfs/libgvfscommon.so
7f63d5e95000-7f63d5e9a000 r--p 0003b000 00:2f 589924           /usr/lib64/gvfs/libgvfscommon.so
7f63d5e9a000-7f63d5e9b000 rw-p 00040000 00:2f 589924           /usr/lib64/gvfs/libgvfscommon.so
7f63d5e9b000-7f63d5ea6000 r--p 00000000 00:2f 589923           /usr/lib64/gio/modules/libgvfsdbus.so
7f63d5ea6000-7f63d5ec0000 r-xp 0000b000 00:2f 589923           /usr/lib64/gio/modules/libgvfsdbus.so
7f63d5ec0000-7f63d5ec9000 r--p 00025000 00:2f 589923           /usr/lib64/gio/modules/libgvfsdbus.so
7f63d5ec9000-7f63d5eca000 ---p 0002e000 00:2f 589923           /usr/lib64/gio/modules/libgvfsdbus.so
7f63d5eca000-7f63d5ecb000 r--p 0002e000 00:2f 589923           /usr/lib64/gio/modules/libgvfsdbus.so
7f63d5ecb000-7f63d5ecc000 rw-p 0002f000 00:2f 589923           /usr/lib64/gio/modules/libgvfsdbus.so
7f63d5ecc000-7f63d5ecd000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d5ecd000-7f63d5ecf000 r--p 00000000 00:2f 511541           /usr/lib64/libogg.so.0.8.4
7f63d5ecf000-7f63d5ed2000 r-xp 00002000 00:2f 511541           /usr/lib64/libogg.so.0.8.4
7f63d5ed2000-7f63d5ed5000 r--p 00005000 00:2f 511541           /usr/lib64/libogg.so.0.8.4
7f63d5ed5000-7f63d5ed6000 ---p 00008000 00:2f 511541           /usr/lib64/libogg.so.0.8.4
7f63d5ed6000-7f63d5ed7000 r--p 00008000 00:2f 511541           /usr/lib64/libogg.so.0.8.4
7f63d5ed7000-7f63d5ed8000 rw-p 00009000 00:2f 511541           /usr/lib64/libogg.so.0.8.4
7f63d5ed8000-7f63d5edc000 r--p 00000000 00:2f 511853           /usr/lib64/libvorbis.so.0.4.8
7f63d5edc000-7f63d5ef3000 r-xp 00004000 00:2f 511853           /usr/lib64/libvorbis.so.0.4.8
7f63d5ef3000-7f63d5f04000 r--p 0001b000 00:2f 511853           /usr/lib64/libvorbis.so.0.4.8
7f63d5f04000-7f63d5f05000 r--p 0002b000 00:2f 511853           /usr/lib64/libvorbis.so.0.4.8
7f63d5f05000-7f63d5f06000 rw-p 0002c000 00:2f 511853           /usr/lib64/libvorbis.so.0.4.8
7f63d5f06000-7f63d5f09000 r--p 00000000 00:2f 556848           /usr/lib64/libltdl.so.7.3.1
7f63d5f09000-7f63d5f0e000 r-xp 00003000 00:2f 556848           /usr/lib64/libltdl.so.7.3.1
7f63d5f0e000-7f63d5f10000 r--p 00008000 00:2f 556848           /usr/lib64/libltdl.so.7.3.1
7f63d5f10000-7f63d5f11000 r--p 00009000 00:2f 556848           /usr/lib64/libltdl.so.7.3.1
7f63d5f11000-7f63d5f12000 rw-p 0000a000 00:2f 556848           /usr/lib64/libltdl.so.7.3.1
7f63d5f12000-7f63d5f14000 r--p 00000000 00:2f 556570           /usr/lib64/libvorbisfile.so.3.3.7
7f63d5f14000-7f63d5f19000 r-xp 00002000 00:2f 556570           /usr/lib64/libvorbisfile.so.3.3.7
7f63d5f19000-7f63d5f1a000 r--p 00007000 00:2f 556570           /usr/lib64/libvorbisfile.so.3.3.7
7f63d5f1a000-7f63d5f1b000 r--p 00007000 00:2f 556570           /usr/lib64/libvorbisfile.so.3.3.7
7f63d5f1b000-7f63d5f1c000 rw-p 00008000 00:2f 556570           /usr/lib64/libvorbisfile.so.3.3.7
7f63d5f1c000-7f63d5f1f000 r--p 00000000 00:2f 559091           /usr/lib64/libcanberra.so.0.2.5
7f63d5f1f000-7f63d5f28000 r-xp 00003000 00:2f 559091           /usr/lib64/libcanberra.so.0.2.5
7f63d5f28000-7f63d5f2c000 r--p 0000c000 00:2f 559091           /usr/lib64/libcanberra.so.0.2.5
7f63d5f2c000-7f63d5f2d000 r--p 0000f000 00:2f 559091           /usr/lib64/libcanberra.so.0.2.5
7f63d5f2d000-7f63d5f2e000 rw-p 00010000 00:2f 559091           /usr/lib64/libcanberra.so.0.2.5
7f63d5f2e000-7f63d5f46000 r--p 00000000 00:3c 41358           /tmp/+JXF3133700705076753235.tmp
7f63d5f46000-7f63d5f47000 r-xp 00000000 00:00 0 
7f63d5f47000-7f63d5f48000 r--p 00000000 00:2f 557814           /usr/lib64/libgthread-2.0.so.0.6400.2
7f63d5f48000-7f63d5f49000 r-xp 00001000 00:2f 557814           /usr/lib64/libgthread-2.0.so.0.6400.2
7f63d5f49000-7f63d5f4a000 r--p 00002000 00:2f 557814           /usr/lib64/libgthread-2.0.so.0.6400.2
7f63d5f4a000-7f63d5f4b000 r--p 00002000 00:2f 557814           /usr/lib64/libgthread-2.0.so.0.6400.2
7f63d5f4b000-7f63d5f4c000 rw-p 00003000 00:2f 557814           /usr/lib64/libgthread-2.0.so.0.6400.2
7f63d5f4c000-7f63d5f50000 r--p 00000000 00:2f 511567           /usr/lib64/libgpg-error.so.0.28.0
7f63d5f50000-7f63d5f61000 r-xp 00004000 00:2f 511567           /usr/lib64/libgpg-error.so.0.28.0
7f63d5f61000-7f63d5f6a000 r--p 00015000 00:2f 511567           /usr/lib64/libgpg-error.so.0.28.0
7f63d5f6a000-7f63d5f6b000 r--p 0001d000 00:2f 511567           /usr/lib64/libgpg-error.so.0.28.0
7f63d5f6b000-7f63d5f6c000 rw-p 0001e000 00:2f 511567           /usr/lib64/libgpg-error.so.0.28.0
7f63d5f6c000-7f63d5f79000 r--p 00000000 00:2f 556937           /usr/lib64/libgcrypt.so.20.2.5
7f63d5f79000-7f63d6045000 r-xp 0000d000 00:2f 556937           /usr/lib64/libgcrypt.so.20.2.5
7f63d6045000-7f63d607e000 r--p 000d9000 00:2f 556937           /usr/lib64/libgcrypt.so.20.2.5
7f63d607e000-7f63d6080000 r--p 00111000 00:2f 556937           /usr/lib64/libgcrypt.so.20.2.5
7f63d6080000-7f63d6086000 rw-p 00113000 00:2f 556937           /usr/lib64/libgcrypt.so.20.2.5
7f63d6086000-7f63d6089000 r--p 00000000 00:2f 556844           /usr/lib64/liblz4.so.1.9.2
7f63d6089000-7f63d60a1000 r-xp 00003000 00:2f 556844           /usr/lib64/liblz4.so.1.9.2
7f63d60a1000-7f63d60a4000 r--p 0001b000 00:2f 556844           /usr/lib64/liblz4.so.1.9.2
7f63d60a4000-7f63d60a5000 r--p 0001d000 00:2f 556844           /usr/lib64/liblz4.so.1.9.2
7f63d60a5000-7f63d60a6000 rw-p 0001e000 00:2f 556844           /usr/lib64/liblz4.so.1.9.2
7f63d60a6000-7f63d60a9000 r--p 00000000 00:2f 556840           /usr/lib64/liblzma.so.5.2.5
7f63d60a9000-7f63d60d4000 r-xp 00003000 00:2f 556840           /usr/lib64/liblzma.so.5.2.5
7f63d60d4000-7f63d60df000 r--p 0002e000 00:2f 556840           /usr/lib64/liblzma.so.5.2.5
7f63d60df000-7f63d60e0000 ---p 00039000 00:2f 556840           /usr/lib64/liblzma.so.5.2.5
7f63d60e0000-7f63d60e1000 r--p 00039000 00:2f 556840           /usr/lib64/liblzma.so.5.2.5
7f63d60e1000-7f63d60e2000 rw-p 0003a000 00:2f 556840           /usr/lib64/liblzma.so.5.2.5
7f63d60e2000-7f63d60e4000 r--p 00000000 00:2f 530923           /usr/lib64/libdatrie.so.1.3.3
7f63d60e4000-7f63d60e7000 r-xp 00002000 00:2f 530923           /usr/lib64/libdatrie.so.1.3.3
7f63d60e7000-7f63d60e8000 r--p 00005000 00:2f 530923           /usr/lib64/libdatrie.so.1.3.3
7f63d60e8000-7f63d60e9000 r--p 00005000 00:2f 530923           /usr/lib64/libdatrie.so.1.3.3
7f63d60e9000-7f63d60ea000 rw-p 00006000 00:2f 530923           /usr/lib64/libdatrie.so.1.3.3
7f63d60ea000-7f63d60fd000 r--p 00000000 00:2f 557916           /usr/lib64/libsystemd.so.0.28.0
7f63d60fd000-7f63d6171000 r-xp 00013000 00:2f 557916           /usr/lib64/libsystemd.so.0.28.0
7f63d6171000-7f63d6196000 r--p 00087000 00:2f 557916           /usr/lib64/libsystemd.so.0.28.0
7f63d6196000-7f63d619a000 r--p 000ab000 00:2f 557916           /usr/lib64/libsystemd.so.0.28.0
7f63d619a000-7f63d619b000 rw-p 000af000 00:2f 557916           /usr/lib64/libsystemd.so.0.28.0
7f63d619b000-7f63d619c000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d619c000-7f63d619f000 r--p 00000000 00:2f 512850           /usr/lib64/libGLX.so.0.0.0
7f63d619f000-7f63d61a9000 r-xp 00003000 00:2f 512850           /usr/lib64/libGLX.so.0.0.0
7f63d61a9000-7f63d61ac000 r--p 0000d000 00:2f 512850           /usr/lib64/libGLX.so.0.0.0
7f63d61ac000-7f63d61ad000 r--p 0000f000 00:2f 512850           /usr/lib64/libGLX.so.0.0.0
7f63d61ad000-7f63d61ae000 rw-p 00010000 00:2f 512850           /usr/lib64/libGLX.so.0.0.0
7f63d61ae000-7f63d61ce000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d61ce000-7f63d620f000 r--p 00000000 00:2f 512852           /usr/lib64/libGLdispatch.so.0.0.0
7f63d620f000-7f63d622e000 r-xp 00041000 00:2f 512852           /usr/lib64/libGLdispatch.so.0.0.0
7f63d622e000-7f63d6241000 r--p 00060000 00:2f 512852           /usr/lib64/libGLdispatch.so.0.0.0
7f63d6241000-7f63d6242000 ---p 00073000 00:2f 512852           /usr/lib64/libGLdispatch.so.0.0.0
7f63d6242000-7f63d626b000 r--p 00073000 00:2f 512852           /usr/lib64/libGLdispatch.so.0.0.0
7f63d626b000-7f63d626c000 rw-p 0009c000 00:2f 512852           /usr/lib64/libGLdispatch.so.0.0.0
7f63d626c000-7f63d628c000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d628c000-7f63d628e000 r--p 00000000 00:2f 511639           /usr/lib64/libbz2.so.1.0.6
7f63d628e000-7f63d62a7000 r-xp 00002000 00:2f 511639           /usr/lib64/libbz2.so.1.0.6
7f63d62a7000-7f63d62aa000 r--p 0001b000 00:2f 511639           /usr/lib64/libbz2.so.1.0.6
7f63d62aa000-7f63d62ab000 r--p 0001d000 00:2f 511639           /usr/lib64/libbz2.so.1.0.6
7f63d62ab000-7f63d62ac000 rw-p 0001e000 00:2f 511639           /usr/lib64/libbz2.so.1.0.6
7f63d62ac000-7f63d62b0000 r--p 00000000 00:2f 511597           /usr/lib64/libexpat.so.1.6.11
7f63d62b0000-7f63d62d3000 r-xp 00004000 00:2f 511597           /usr/lib64/libexpat.so.1.6.11
7f63d62d3000-7f63d62dd000 r--p 00027000 00:2f 511597           /usr/lib64/libexpat.so.1.6.11
7f63d62dd000-7f63d62de000 ---p 00031000 00:2f 511597           /usr/lib64/libexpat.so.1.6.11
7f63d62de000-7f63d62e0000 r--p 00031000 00:2f 511597           /usr/lib64/libexpat.so.1.6.11
7f63d62e0000-7f63d62e1000 rw-p 00033000 00:2f 511597           /usr/lib64/libexpat.so.1.6.11
7f63d62e1000-7f63d62e4000 r--p 00000000 00:2f 530992           /usr/lib64/libgraphite2.so.3.2.1
7f63d62e4000-7f63d62fc000 r-xp 00003000 00:2f 530992           /usr/lib64/libgraphite2.so.3.2.1
7f63d62fc000-7f63d6300000 r--p 0001b000 00:2f 530992           /usr/lib64/libgraphite2.so.3.2.1
7f63d6300000-7f63d6302000 r--p 0001e000 00:2f 530992           /usr/lib64/libgraphite2.so.3.2.1
7f63d6302000-7f63d6303000 rw-p 00020000 00:2f 530992           /usr/lib64/libgraphite2.so.3.2.1
7f63d6303000-7f63d6305000 r--p 00000000 00:2f 531707           /usr/lib64/libthai.so.0.3.0
7f63d6305000-7f63d6309000 r-xp 00002000 00:2f 531707           /usr/lib64/libthai.so.0.3.0
7f63d6309000-7f63d630c000 r--p 00006000 00:2f 531707           /usr/lib64/libthai.so.0.3.0
7f63d630c000-7f63d630d000 r--p 00008000 00:2f 531707           /usr/lib64/libthai.so.0.3.0
7f63d630d000-7f63d630e000 rw-p 00009000 00:2f 531707           /usr/lib64/libthai.so.0.3.0
7f63d630e000-7f63d631e000 r--p 00000000 00:2f 558759           /usr/lib64/libatspi.so.0.0.1
7f63d631e000-7f63d6334000 r-xp 00010000 00:2f 558759           /usr/lib64/libatspi.so.0.0.1
7f63d6334000-7f63d6341000 r--p 00026000 00:2f 558759           /usr/lib64/libatspi.so.0.0.1
7f63d6341000-7f63d6342000 ---p 00033000 00:2f 558759           /usr/lib64/libatspi.so.0.0.1
7f63d6342000-7f63d6345000 r--p 00033000 00:2f 558759           /usr/lib64/libatspi.so.0.0.1
7f63d6345000-7f63d6346000 rw-p 00036000 00:2f 558759           /usr/lib64/libatspi.so.0.0.1
7f63d6346000-7f63d6354000 r--p 00000000 00:2f 11759           /usr/lib64/libdbus-1.so.3.19.11
7f63d6354000-7f63d6380000 r-xp 0000e000 00:2f 11759           /usr/lib64/libdbus-1.so.3.19.11
7f63d6380000-7f63d6392000 r--p 0003a000 00:2f 11759           /usr/lib64/libdbus-1.so.3.19.11
7f63d6392000-7f63d6393000 ---p 0004c000 00:2f 11759           /usr/lib64/libdbus-1.so.3.19.11
7f63d6393000-7f63d6394000 r--p 0004c000 00:2f 11759           /usr/lib64/libdbus-1.so.3.19.11
7f63d6394000-7f63d6395000 rw-p 0004d000 00:2f 11759           /usr/lib64/libdbus-1.so.3.19.11
7f63d6395000-7f63d6396000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d6396000-7f63d63de000 r--p 00000000 00:2f 512844           /usr/lib64/libGL.so.1.7.0
7f63d63de000-7f63d63fd000 r-xp 00048000 00:2f 512844           /usr/lib64/libGL.so.1.7.0
7f63d63fd000-7f63d6412000 r--p 00067000 00:2f 512844           /usr/lib64/libGL.so.1.7.0
7f63d6412000-7f63d642d000 r--p 0007b000 00:2f 512844           /usr/lib64/libGL.so.1.7.0
7f63d642d000-7f63d642e000 rw-p 00096000 00:2f 512844           /usr/lib64/libGL.so.1.7.0
7f63d642e000-7f63d642f000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d642f000-7f63d6435000 r--p 00000000 00:2f 521720           /usr/lib64/libxcb-render.so.0.0.0
7f63d6435000-7f63d643a000 r-xp 00006000 00:2f 521720           /usr/lib64/libxcb-render.so.0.0.0
7f63d643a000-7f63d643c000 r--p 0000b000 00:2f 521720           /usr/lib64/libxcb-render.so.0.0.0
7f63d643c000-7f63d643d000 ---p 0000d000 00:2f 521720           /usr/lib64/libxcb-render.so.0.0.0
7f63d643d000-7f63d643e000 r--p 0000d000 00:2f 521720           /usr/lib64/libxcb-render.so.0.0.0
7f63d643e000-7f63d643f000 rw-p 0000e000 00:2f 521720           /usr/lib64/libxcb-render.so.0.0.0
7f63d643f000-7f63d6445000 r--p 00000000 00:2f 511762           /usr/lib64/libpng16.so.16.37.0
7f63d6445000-7f63d647b000 r-xp 00006000 00:2f 511762           /usr/lib64/libpng16.so.16.37.0
7f63d647b000-7f63d6485000 r--p 0003c000 00:2f 511762           /usr/lib64/libpng16.so.16.37.0
7f63d6485000-7f63d6486000 r--p 00045000 00:2f 511762           /usr/lib64/libpng16.so.16.37.0
7f63d6486000-7f63d6487000 rw-p 00046000 00:2f 511762           /usr/lib64/libpng16.so.16.37.0
7f63d6487000-7f63d6492000 r--p 00000000 00:2f 556697           /usr/lib64/libpixman-1.so.0.40.0
7f63d6492000-7f63d6514000 r-xp 0000b000 00:2f 556697           /usr/lib64/libpixman-1.so.0.40.0
7f63d6514000-7f63d6526000 r--p 0008d000 00:2f 556697           /usr/lib64/libpixman-1.so.0.40.0
7f63d6526000-7f63d652e000 r--p 0009e000 00:2f 556697           /usr/lib64/libpixman-1.so.0.40.0
7f63d652e000-7f63d652f000 rw-p 000a6000 00:2f 556697           /usr/lib64/libpixman-1.so.0.40.0
7f63d652f000-7f63d6534000 r--p 00000000 00:2f 531751           /usr/lib64/libxkbcommon.so.0.0.0
7f63d6534000-7f63d6550000 r-xp 00005000 00:2f 531751           /usr/lib64/libxkbcommon.so.0.0.0
7f63d6550000-7f63d656e000 r--p 00021000 00:2f 531751           /usr/lib64/libxkbcommon.so.0.0.0
7f63d656e000-7f63d6570000 r--p 0003e000 00:2f 531751           /usr/lib64/libxkbcommon.so.0.0.0
7f63d6570000-7f63d6571000 rw-p 00040000 00:2f 531751           /usr/lib64/libxkbcommon.so.0.0.0
7f63d6571000-7f63d657e000 r--p 00000000 00:2f 521668           /usr/lib64/libfreetype.so.6.17.1
7f63d657e000-7f63d65ef000 r-xp 0000d000 00:2f 521668           /usr/lib64/libfreetype.so.6.17.1
7f63d65ef000-7f63d6623000 r--p 0007e000 00:2f 521668           /usr/lib64/libfreetype.so.6.17.1
7f63d6623000-7f63d6624000 ---p 000b2000 00:2f 521668           /usr/lib64/libfreetype.so.6.17.1
7f63d6624000-7f63d662b000 r--p 000b2000 00:2f 521668           /usr/lib64/libfreetype.so.6.17.1
7f63d662b000-7f63d662c000 rw-p 000b9000 00:2f 521668           /usr/lib64/libfreetype.so.6.17.1
7f63d662c000-7f63d6634000 r--p 00000000 00:2f 522053           /usr/lib64/libfontconfig.so.1.12.0
7f63d6634000-7f63d6657000 r-xp 00008000 00:2f 522053           /usr/lib64/libfontconfig.so.1.12.0
7f63d6657000-7f63d666e000 r--p 0002b000 00:2f 522053           /usr/lib64/libfontconfig.so.1.12.0
7f63d666e000-7f63d6670000 r--p 00041000 00:2f 522053           /usr/lib64/libfontconfig.so.1.12.0
7f63d6670000-7f63d6671000 rw-p 00043000 00:2f 522053           /usr/lib64/libfontconfig.so.1.12.0
7f63d6671000-7f63d667b000 r--p 00000000 00:2f 557805           /usr/lib64/libharfbuzz.so.0.20600.5
7f63d667b000-7f63d6718000 r-xp 0000a000 00:2f 557805           /usr/lib64/libharfbuzz.so.0.20600.5
7f63d6718000-7f63d6748000 r--p 000a7000 00:2f 557805           /usr/lib64/libharfbuzz.so.0.20600.5
7f63d6748000-7f63d6749000 r--p 000d6000 00:2f 557805           /usr/lib64/libharfbuzz.so.0.20600.5
7f63d6749000-7f63d674a000 rw-p 000d7000 00:2f 557805           /usr/lib64/libharfbuzz.so.0.20600.5
7f63d674a000-7f63d674b000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d674b000-7f63d67b0000 r--p 00000000 00:2f 530930           /usr/lib64/libepoxy.so.0.0.0
7f63d67b0000-7f63d6813000 r-xp 00065000 00:2f 530930           /usr/lib64/libepoxy.so.0.0.0
7f63d6813000-7f63d686e000 r--p 000c8000 00:2f 530930           /usr/lib64/libepoxy.so.0.0.0
7f63d686e000-7f63d6876000 r--p 00122000 00:2f 530930           /usr/lib64/libepoxy.so.0.0.0
7f63d6876000-7f63d687d000 rw-p 0012a000 00:2f 530930           /usr/lib64/libepoxy.so.0.0.0
7f63d687d000-7f63d687e000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d687e000-7f63d690e000 r--p 00000000 00:2f 589345           /usr/lib64/libgtk-3.so.0.2404.16
7f63d690e000-7f63d6c55000 r-xp 00090000 00:2f 589345           /usr/lib64/libgtk-3.so.0.2404.16
7f63d6c55000-7f63d6fe6000 r--p 003d7000 00:2f 589345           /usr/lib64/libgtk-3.so.0.2404.16
7f63d6fe6000-7f63d6fe7000 ---p 00768000 00:2f 589345           /usr/lib64/libgtk-3.so.0.2404.16
7f63d6fe7000-7f63d6ff2000 r--p 00768000 00:2f 589345           /usr/lib64/libgtk-3.so.0.2404.16
7f63d6ff2000-7f63d6ff9000 rw-p 00773000 00:2f 589345           /usr/lib64/libgtk-3.so.0.2404.16
7f63d6ff9000-7f63d6ffe000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d6ffe000-7f63d6fff000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d6fff000-7f63d77ff000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d77ff000-7f63d7800000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63d7800000-7f63d8000000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d8000000-7f63d81d6000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63d81d6000-7f63dc000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63dc000000-7f63dc021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63dc021000-7f63e0000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63e0000000-7f63e0021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63e0021000-7f63e4000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63e4000000-7f63e4021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63e4021000-7f63e8000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63e8000000-7f63e8021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63e8021000-7f63ec000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63ec000000-7f63ec021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63ec021000-7f63f0000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63f0000000-7f63f1277000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63f1277000-7f63f4000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63f4000000-7f63f470e000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63f470e000-7f63f8000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63f8000000-7f63f8021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63f8021000-7f63fc000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f63fc000000-7f63fc021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f63fc021000-7f6400000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6400000000-7f6400021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6400021000-7f6404000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6404000000-7f6404021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6404021000-7f6408000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6408000000-7f6408021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6408021000-7f640c000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f640c000000-7f640c001000 rw-s 1066ed000 00:06 18141           /dev/dri/renderD128
7f640c001000-7f640c003000 r--p 00000000 00:2f 556587           /usr/lib64/libuuid.so.1.3.0
7f640c003000-7f640c007000 r-xp 00002000 00:2f 556587           /usr/lib64/libuuid.so.1.3.0
7f640c007000-7f640c008000 r--p 00006000 00:2f 556587           /usr/lib64/libuuid.so.1.3.0
7f640c008000-7f640c009000 r--p 00006000 00:2f 556587           /usr/lib64/libuuid.so.1.3.0
7f640c009000-7f640c00a000 rw-p 00007000 00:2f 556587           /usr/lib64/libuuid.so.1.3.0
7f640c00a000-7f640c00b000 r--p 00000000 00:2f 521723           /usr/lib64/libxcb-shm.so.0.0.0
7f640c00b000-7f640c00c000 r-xp 00001000 00:2f 521723           /usr/lib64/libxcb-shm.so.0.0.0
7f640c00c000-7f640c00d000 r--p 00002000 00:2f 521723           /usr/lib64/libxcb-shm.so.0.0.0
7f640c00d000-7f640c00e000 r--p 00002000 00:2f 521723           /usr/lib64/libxcb-shm.so.0.0.0
7f640c00e000-7f640c00f000 rw-p 00003000 00:2f 521723           /usr/lib64/libxcb-shm.so.0.0.0
7f640c00f000-7f640c012000 r--p 00000000 00:2f 512842           /usr/lib64/libEGL.so.1.1.0
7f640c012000-7f640c01a000 r-xp 00003000 00:2f 512842           /usr/lib64/libEGL.so.1.1.0
7f640c01a000-7f640c01d000 r--p 0000b000 00:2f 512842           /usr/lib64/libEGL.so.1.1.0
7f640c01d000-7f640c01e000 ---p 0000e000 00:2f 512842           /usr/lib64/libEGL.so.1.1.0
7f640c01e000-7f640c01f000 r--p 0000e000 00:2f 512842           /usr/lib64/libEGL.so.1.1.0
7f640c01f000-7f640c020000 rw-p 0000f000 00:2f 512842           /usr/lib64/libEGL.so.1.1.0
7f640c020000-7f640c026000 r--p 00000000 00:2f 557956           /usr/lib64/libwayland-client.so.0.3.0
7f640c026000-7f640c02b000 r-xp 00006000 00:2f 557956           /usr/lib64/libwayland-client.so.0.3.0
7f640c02b000-7f640c02e000 r--p 0000b000 00:2f 557956           /usr/lib64/libwayland-client.so.0.3.0
7f640c02e000-7f640c030000 r--p 0000d000 00:2f 557956           /usr/lib64/libwayland-client.so.0.3.0
7f640c030000-7f640c031000 rw-p 0000f000 00:2f 557956           /usr/lib64/libwayland-client.so.0.3.0
7f640c031000-7f640c032000 r--p 00000000 00:2f 556559           /usr/lib64/libwayland-egl.so.1.0.0
7f640c032000-7f640c033000 r-xp 00001000 00:2f 556559           /usr/lib64/libwayland-egl.so.1.0.0
7f640c033000-7f640c034000 r--p 00002000 00:2f 556559           /usr/lib64/libwayland-egl.so.1.0.0
7f640c034000-7f640c035000 r--p 00002000 00:2f 556559           /usr/lib64/libwayland-egl.so.1.0.0
7f640c035000-7f640c036000 rw-p 00003000 00:2f 556559           /usr/lib64/libwayland-egl.so.1.0.0
7f640c036000-7f640c038000 r--p 00000000 00:2f 558717           /usr/lib64/libwayland-cursor.so.0.0.0
7f640c038000-7f640c03a000 r-xp 00002000 00:2f 558717           /usr/lib64/libwayland-cursor.so.0.0.0
7f640c03a000-7f640c03b000 r--p 00004000 00:2f 558717           /usr/lib64/libwayland-cursor.so.0.0.0
7f640c03b000-7f640c03c000 r--p 00004000 00:2f 558717           /usr/lib64/libwayland-cursor.so.0.0.0
7f640c03c000-7f640c040000 rw-p 00005000 00:2f 558717           /usr/lib64/libwayland-cursor.so.0.0.0
7f640c040000-7f640c04f000 r--p 00000000 00:2f 531877           /usr/lib64/libpango-1.0.so.0.4400.7
7f640c04f000-7f640c073000 r-xp 0000f000 00:2f 531877           /usr/lib64/libpango-
7f640c073000-7f640c08a000 r--p 00033000 00:2f 531877           /usr/lib64/libpango-1.0.so.0.4400.7
7f640c08a000-7f640c08d000 r--p 00049000 00:2f 531877           /usr/lib64/libpango-1.0.so.0.4400.7
7f640c08d000-7f640c08e000 rw-p 0004c000 00:2f 531877           /usr/lib64/libpango-1.0.so.0.4400.7
7f640c08e000-7f640c095000 r--p 00000000 00:2f 531881           /usr/lib64/libpangoft2-1.0.so.0.4400.7
7f640c095000-7f640c09f000 r-xp 00007000 00:2f 531881           /usr/lib64/libpangoft2-1.0.so.0.4400.7
7f640c09f000-7f640c0a3000 r--p 00011000 00:2f 531881           /usr/lib64/libpangoft2-1.0.so.0.4400.7
7f640c0a3000-7f640c0a4000 ---p 00015000 00:2f 531881           /usr/lib64/libpangoft2-1.0.so.0.4400.7
7f640c0a4000-7f640c0a5000 r--p 00015000 00:2f 531881           /usr/lib64/libpangoft2-1.0.so.0.4400.7
7f640c0a5000-7f640c0a6000 rw-p 00016000 00:2f 531881           /usr/lib64/libpangoft2-1.0.so.0.4400.7
7f640c0a6000-7f640c0a8000 r--p 00000000 00:2f 530970           /usr/lib64/libfribidi.so.0.4.0
7f640c0a8000-7f640c0ad000 r-xp 00002000 00:2f 530970           /usr/lib64/libfribidi.so.0.4.0
7f640c0ad000-7f640c0c2000 r--p 00007000 00:2f 530970           /usr/lib64/libfribidi.so.0.4.0
7f640c0c2000-7f640c0c3000 r--p 0001b000 00:2f 530970           /usr/lib64/libfribidi.so.0.4.0
7f640c0c3000-7f640c0c4000 rw-p 0001c000 00:2f 530970           /usr/lib64/libfribidi.so.0.4.0
7f640c0c4000-7f640c0d1000 r--p 00000000 00:2f 531833           /usr/lib64/libatk-bridge-2.0.so.0.0.0
7f640c0d1000-7f640c0e8000 r-xp 0000d000 00:2f 531833           /usr/lib64/libatk-bridge-2.0.so.0.0.0
7f640c0e8000-7f640c0f6000 r--p 00024000 00:2f 531833           /usr/lib64/libatk-bridge-2.0.so.0.0.0
7f640c0f6000-7f640c0f7000 ---p 00032000 00:2f 531833           /usr/lib64/libatk-bridge-2.0.so.0.0.0
7f640c0f7000-7f640c0f8000 r--p 00032000 00:2f 531833           /usr/lib64/libatk-bridge-2.0.so.0.0.0
7f640c0f8000-7f640c0fa000 rw-p 00033000 00:2f 531833           /usr/lib64/libatk-bridge-2.0.so.0.0.0
7f640c0fa000-7f640c0fb000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640c0fb000-7f640c106000 r--p 00000000 00:2f 558763           /usr/lib64/libatk-1.0.so.0.23609.1
7f640c106000-7f640c114000 r-xp 0000b000 00:2f 558763           /usr/lib64/libatk-1.0.so.0.23609.1
7f640c114000-7f640c120000 r--p 00019000 00:2f 558763           /usr/lib64/libatk-1.0.so.0.23609.1
7f640c120000-7f640c123000 r--p 00024000 00:2f 558763           /usr/lib64/libatk-1.0.so.0.23609.1
7f640c123000-7f640c124000 rw-p 00027000 00:2f 558763           /usr/lib64/libatk-1.0.so.0.23609.1
7f640c124000-7f640c12b000 r--p 00000000 00:2f 531498           /usr/lib64/libgdk_pixbuf-2.0.so.0.4000.0
7f640c12b000-7f640c141000 r-xp 00007000 00:2f 531498           /usr/lib64/libgdk_pixbuf-2.0.so.0.4000.0
7f640c141000-7f640c149000 r--p 0001d000 00:2f 531498           /usr/lib64/libgdk_pixbuf-2.0.so.0.4000.0
7f640c149000-7f640c14a000 ---p 00025000 00:2f 531498           /usr/lib64/libgdk_pixbuf-2.0.so.0.4000.0
7f640c14a000-7f640c14b000 r--p 00025000 00:2f 531498           /usr/lib64/libgdk_pixbuf-2.0.so.0.4000.0
7f640c14b000-7f640c14c000 rw-p 00026000 00:2f 531498           /usr/lib64/libgdk_pixbuf-2.0.so.0.4000.0
7f640c14c000-7f640c161000 r--p 00000000 00:2f 522382           /usr/lib64/libcairo.so.2.11600.0
7f640c161000-7f640c22d000 r-xp 00015000 00:2f 522382           /usr/lib64/libcairo.so.2.11600.0
7f640c22d000-7f640c267000 r--p 000e1000 00:2f 522382           /usr/lib64/libcairo.so.2.11600.0
7f640c267000-7f640c268000 ---p 0011b000 00:2f 522382           /usr/lib64/libcairo.so.2.11600.0
7f640c268000-7f640c26b000 r--p 0011b000 00:2f 522382           /usr/lib64/libcairo.so.2.11600.0
7f640c26b000-7f640c26d000 rw-p 0011e000 00:2f 522382           /usr/lib64/libcairo.so.2.11600.0
7f640c26d000-7f640c26e000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640c26e000-7f640c272000 r--p 00000000 00:2f 530909           /usr/lib64/libcairo-gobject.so.2.11600.0
7f640c272000-7f640c274000 r-xp 00004000 00:2f 530909           /usr/lib64/libcairo-gobject.so.2.11600.0
7f640c274000-7f640c276000 r--p 00006000 00:2f 530909           /usr/lib64/libcairo-gobject.so.2.11600.0
7f640c276000-7f640c277000 ---p 00008000 00:2f 530909           /usr/lib64/libcairo-gobject.so.2.11600.0
7f640c277000-7f640c279000 r--p 00008000 00:2f 530909           /usr/lib64/libcairo-gobject.so.2.11600.0
7f640c279000-7f640c27a000 rw-p 0000a000 00:2f 530909           /usr/lib64/libcairo-gobject.so.2.11600.0
7f640c27a000-7f640c27f000 r--p 00000000 00:2f 531879           /usr/lib64/libpangocairo-1.0.so.0.4400.7
7f640c27f000-7f640c286000 r-xp 00005000 00:2f 531879           /usr/lib64/libpangocairo-1.0.so.0.4400.7
7f640c286000-7f640c288000 r--p 0000c000 00:2f 531879           /usr/lib64/libpangocairo-1.0.so.0.4400.7
7f640c288000-7f640c289000 ---p 0000e000 00:2f 531879           /usr/lib64/libpangocairo-1.0.so.0.4400.7
7f640c289000-7f640c28a000 r--p 0000e000 00:2f 531879           /usr/lib64/libpangocairo-1.0.so.0.4400.7
7f640c28a000-7f640c28b000 rw-p 0000f000 00:2f 531879           /usr/lib64/libpangocairo-1.0.so.0.4400.7
7f640c28b000-7f640c2b7000 r--p 00000000 00:2f 589343           /usr/lib64/libgdk-3.so.0.2404.16
7f640c2b7000-7f640c330000 r-xp 0002c000 00:2f 589343           /usr/lib64/libgdk-3.so.0.2404.16
7f640c330000-7f640c37c000 r--p 000a5000 00:2f 589343           /usr/lib64/libgdk-3.so.0.2404.16
7f640c37c000-7f640c383000 r--p 000f0000 00:2f 589343           /usr/lib64/libgdk-3.so.0.2404.16
7f640c383000-7f640c386000 rw-p 000f7000 00:2f 589343           /usr/lib64/libgdk-3.so.0.2404.16
7f640c386000-7f640c387000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640c387000-7f640c38b000 ---p 00000000 00:00 0 
7f640c38b000-7f640c588000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640c588000-7f640c58c000 ---p 00000000 00:00 0 
7f640c58c000-7f640c789000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640c789000-7f640c78c000 r--p 00000000 00:2f 512936           /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
7f640c78c000-7f640c792000 r-xp 00003000 00:2f 512936           /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
7f640c792000-7f640c794000 r--p 00009000 00:2f 512936           /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
7f640c794000-7f640c795000 r--p 0000a000 00:2f 512936           /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
7f640c795000-7f640c796000 rw-p 0000b000 00:2f 512936           /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
7f640c796000-7f640c797000 rwxp 00000000 00:00 0 
7f640c797000-7f640c798000 rw-s 1066ec000 00:06 18141           /dev/dri/renderD128
7f640c798000-7f640c799000 rw-s 118919000 00:06 18141           /dev/dri/renderD128
7f640c799000-7f640c79a000 r--p 00000000 00:2f 557184           /usr/lib64/libX11-xcb.so.1.0.0
7f640c79a000-7f640c79b000 r-xp 00001000 00:2f 557184           /usr/lib64/libX11-xcb.so.1.0.0
7f640c79b000-7f640c79c000 r--p 00002000 00:2f 557184           /usr/lib64/libX11-xcb.so.1.0.0
7f640c79c000-7f640c79d000 r--p 00002000 00:2f 557184           /usr/lib64/libX11-xcb.so.1.0.0
7f640c79d000-7f640c79e000 rw-p 00003000 00:2f 557184           /usr/lib64/libX11-xcb.so.1.0.0
7f640c79e000-7f640c7a0000 r--p 00000000 00:2f 239363           /usr/lib64/libcanberra-gtk3.so.0.1.9
7f640c7a0000-7f640c7a2000 r-xp 00002000 00:2f 239363           /usr/lib64/libcanberra-gtk3.so.0.1.9
7f640c7a2000-7f640c7a3000 r--p 00004000 00:2f 239363           /usr/lib64/libcanberra-gtk3.so.0.1.9
7f640c7a3000-7f640c7a4000 r--p 00004000 00:2f 239363           /usr/lib64/libcanberra-gtk3.so.0.1.9
7f640c7a4000-7f640c7a5000 rw-p 00005000 00:2f 239363           /usr/lib64/libcanberra-gtk3.so.0.1.9
7f640c7a5000-7f640c7a7000 r--p 00000000 00:2f 246180           /usr/lib64/gtk-3.0/modules/libcanberra-gtk3-module.so
7f640c7a7000-7f640c7aa000 r-xp 00002000 00:2f 246180           /usr/lib64/gtk-3.0/modules/libcanberra-gtk3-module.so
7f640c7aa000-7f640c7ab000 r--p 00005000 00:2f 246180           /usr/lib64/gtk-3.0/modules/libcanberra-gtk3-module.so
7f640c7ab000-7f640c7ac000 r--p 00005000 00:2f 246180           /usr/lib64/gtk-3.0/modules/libcanberra-gtk3-module.so
7f640c7ac000-7f640c7ad000 rw-p 00006000 00:2f 246180           /usr/lib64/gtk-3.0/modules/libcanberra-gtk3-module.so
7f640c7ad000-7f640c7ae000 r--p 00000000 00:2f 544713           /usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/gtk30-properties.mo
7f640c7ae000-7f640c7af000 r--p 00000000 00:2f 544714           /usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/gtk30.mo
7f640c7af000-7f640c7b0000 ---p 00000000 00:00 0 
7f640c7b0000-7f640cfb0000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640cfb0000-7f640cfe3000 r--p 00000000 00:2f 600340           /usr/share/glib-2.0/schemas/gschemas.compiled
7f640cfe3000-7f640cfeb000 r--p 00000000 00:2f 557043           /usr/lib64/libblkid.so.1.1.0
7f640cfeb000-7f640d008000 r-xp 00008000 00:2f 557043           /usr/lib64/libblkid.so.1.1.0
7f640d008000-7f640d011000 r--p 00025000 00:2f 557043           /usr/lib64/libblkid.so.1.1.0
7f640d011000-7f640d012000 ---p 0002e000 00:2f 557043           /usr/lib64/libblkid.so.1.1.0
7f640d012000-7f640d016000 r--p 0002e000 00:2f 557043           /usr/lib64/libblkid.so.1.1.0
7f640d016000-7f640d017000 rw-p 00032000 00:2f 557043           /usr/lib64/libblkid.so.1.1.0
7f640d017000-7f640d019000 r--p 00000000 00:2f 556960           /usr/lib64/libffi.so.8.1.0
7f640d019000-7f640d01f000 r-xp 00002000 00:2f 556960           /usr/lib64/libffi.so.8.1.0
7f640d01f000-7f640d020000 r--p 00008000 00:2f 556960           /usr/lib64/libffi.so.8.1.0
7f640d020000-7f640d021000 ---p 00009000 00:2f 556960           /usr/lib64/libffi.so.8.1.0
7f640d021000-7f640d022000 r--p 00009000 00:2f 556960           /usr/lib64/libffi.so.8.1.0
7f640d022000-7f640d023000 rw-p 0000a000 00:2f 556960           /usr/lib64/libffi.so.8.1.0
7f640d023000-7f640d025000 r--p 00000000 00:2f 554222           /usr/lib64/libpcre.so.1.2.12
7f640d025000-7f640d098000 r-xp 00002000 00:2f 554222           /usr/lib64/libpcre.so.1.2.12
7f640d098000-7f640d0b9000 r--p 00075000 00:2f 554222           /usr/lib64/libpcre.so.1.2.12
7f640d0b9000-7f640d0ba000 r--p 00095000 00:2f 554222           /usr/lib64/libpcre.so.1.2.12
7f640d0ba000-7f640d0bb000 rw-p 00096000 00:2f 554222           /usr/lib64/libpcre.so.1.2.12
7f640d0bb000-7f640d0bf000 r--p 00000000 00:2f 544602           /lib64/libresolv-2.31.so
7f640d0bf000-7f640d0cb000 r-xp 00004000 00:2f 544602           /lib64/libresolv-2.31.so
7f640d0cb000-7f640d0ce000 r--p 00010000 00:2f 544602           /lib64/libresolv-2.31.so
7f640d0ce000-7f640d0cf000 ---p 00013000 00:2f 544602           /lib64/libresolv-2.31.so
7f640d0cf000-7f640d0d0000 r--p 00013000 00:2f 544602           /lib64/libresolv-2.31.so
7f640d0d0000-7f640d0d1000 rw-p 00014000 00:2f 544602           /lib64/libresolv-2.31.so
7f640d0d1000-7f640d0d3000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640d0d3000-7f640d0da000 r--p 00000000 00:2f 556310           /lib64/libselinux.so.1
7f640d0da000-7f640d0f2000 r-xp 00007000 00:2f 556310           /lib64/libselinux.so.1
7f640d0f2000-7f640d0f9000 r--p 0001f000 00:2f 556310           /lib64/libselinux.so.1
7f640d0f9000-7f640d0fa000 ---p 00026000 00:2f 556310           /lib64/libselinux.so.1
7f640d0fa000-7f640d0fb000 r--p 00026000 00:2f 556310           /lib64/libselinux.so.1
7f640d0fb000-7f640d0fc000 rw-p 00027000 00:2f 556310           /lib64/libselinux.so.1
7f640d0fc000-7f640d0fe000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640d0fe000-7f640d109000 r--p 00000000 00:2f 558042           /usr/lib64/libmount.so.1.1.0
7f640d109000-7f640d133000 r-xp 0000b000 00:2f 558042           /usr/lib64/libmount.so.1.1.0
7f640d133000-7f640d13f000 r--p 00035000 00:2f 558042           /usr/lib64/libmount.so.1.1.0
7f640d13f000-7f640d141000 r--p 00040000 00:2f 558042           /usr/lib64/libmount.so.1.1.0
7f640d141000-7f640d142000 rw-p 00042000 00:2f 558042           /usr/lib64/libmount.so.1.1.0
7f640d142000-7f640d143000 r--p 00000000 00:2f 557818           /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.6400.2
7f640d143000-7f640d145000 r-xp 00001000 00:2f 557818           /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.6400.2
7f640d145000-7f640d146000 r--p 00003000 00:2f 557818           /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.6400.2
7f640d146000-7f640d147000 r--p 00003000 00:2f 557818           /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.6400.2
7f640d147000-7f640d148000 rw-p 00004000 00:2f 557818           /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.6400.2
7f640d148000-7f640d156000 r--p 00000000 00:2f 557972           /usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.6400.2
7f640d156000-7f640d18b000 r-xp 0000e000 00:2f 557972           /usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.6400.2
7f640d18b000-7f640d1a3000 r--p 00043000 00:2f 557972           /usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.6400.2
7f640d1a3000-7f640d1a6000 r--p 0005a000 00:2f 557972           /usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.6400.2
7f640d1a6000-7f640d1a7000 rw-p 0005d000 00:2f 557972           /usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.6400.2
7f640d1a7000-7f640d1c6000 r--p 00000000 00:2f 556920           /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.6400.2
7f640d1c6000-7f640d248000 r-xp 0001f000 00:2f 556920           /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.6400.2
7f640d248000-7f640d2cd000 r--p 000a1000 00:2f 556920           /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.6400.2
7f640d2cd000-7f640d2ce000 ---p 00126000 00:2f 556920           /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.6400.2
7f640d2ce000-7f640d2cf000 r--p 00126000 00:2f 556920           /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.6400.2
7f640d2cf000-7f640d2d0000 rw-p 00127000 00:2f 556920           /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.6400.2
7f640d2d0000-7f640d2d1000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640d2d1000-7f640d30e000 r--p 00000000 00:2f 581162           /usr/lib64/libgio-2.0.so.0.6400.2
7f640d30e000-7f640d418000 r-xp 0003d000 00:2f 581162           /usr/lib64/libgio-2.0.so.0.6400.2
7f640d418000-7f640d4a1000 r--p 00147000 00:2f 581162           /usr/lib64/libgio-2.0.so.0.6400.2
7f640d4a1000-7f640d4a2000 ---p 001d0000 00:2f 581162           /usr/lib64/libgio-2.0.so.0.6400.2
7f640d4a2000-7f640d4a9000 r--p 001d0000 00:2f 581162           /usr/lib64/libgio-2.0.so.0.6400.2
7f640d4a9000-7f640d4ac000 rw-p 001d7000 00:2f 581162           /usr/lib64/libgio-2.0.so.0.6400.2
7f640d4ac000-7f640d4ad000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640d4ad000-7f640d4af000 r--p 00000000 00:2f 512939           /usr/lib64/libXrandr.so.2.2.0
7f640d4af000-7f640d4b6000 r-xp 00002000 00:2f 512939           /usr/lib64/libXrandr.so.2.2.0
7f640d4b6000-7f640d4b8000 r--p 00009000 00:2f 512939           /usr/lib64/libXrandr.so.2.2.0
7f640d4b8000-7f640d4b9000 r--p 0000a000 00:2f 512939           /usr/lib64/libXrandr.so.2.2.0
7f640d4b9000-7f640d4ba000 rw-p 0000b000 00:2f 512939           /usr/lib64/libXrandr.so.2.2.0
7f640d4ba000-7f640d566000 r-xp 00000000 00:85 7727            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libfreetype.so
7f640d566000-7f640d765000 ---p 000ac000 00:85 7727            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libfreetype.so
7f640d765000-7f640d76b000 r--p 000ab000 00:85 7727            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libfreetype.so
7f640d76b000-7f640d76c000 rw-p 000b1000 00:85 7727            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libfreetype.so
7f640d76c000-7f640d8b6000 r-xp 00000000 00:85 7647            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libfontmanager.so
7f640d8b6000-7f640dab6000 ---p 0014a000 00:85 7647            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libfontmanager.so
7f640dab6000-7f640dab8000 r--p 0014a000 00:85 7647            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libfontmanager.so
7f640dab8000-7f640dab9000 rw-p 0014c000 00:85 7647            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libfontmanager.so
7f640dab9000-7f640dcbd000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640dcbd000-7f640dcca000 r--p 00000000 00:2f 512021           /usr/lib64/libxcb.so.1.1.0
7f640dcca000-7f640dcdd000 r-xp 0000d000 00:2f 512021           /usr/lib64/libxcb.so.1.1.0
7f640dcdd000-7f640dce6000 r--p 00020000 00:2f 512021           /usr/lib64/libxcb.so.1.1.0
7f640dce6000-7f640dce7000 r--p 00028000 00:2f 512021           /usr/lib64/libxcb.so.1.1.0
7f640dce7000-7f640dce8000 rw-p 00029000 00:2f 512021           /usr/lib64/libxcb.so.1.1.0
7f640dce8000-7f640dceb000 r--p 00000000 00:2f 530866           /usr/lib64/libXi.so.6.1.0
7f640dceb000-7f640dcf6000 r-xp 00003000 00:2f 530866           /usr/lib64/libXi.so.6.1.0
7f640dcf6000-7f640dcf9000 r--p 0000e000 00:2f 530866           /usr/lib64/libXi.so.6.1.0
7f640dcf9000-7f640dcfa000 r--p 00010000 00:2f 530866           /usr/lib64/libXi.so.6.1.0
7f640dcfa000-7f640dcfb000 rw-p 00011000 00:2f 530866           /usr/lib64/libXi.so.6.1.0
7f640dcfb000-7f640dcfd000 r--p 00000000 00:2f 530878           /usr/lib64/libXtst.so.6.1.0
7f640dcfd000-7f640dd00000 r-xp 00002000 00:2f 530878           /usr/lib64/libXtst.so.6.1.0
7f640dd00000-7f640dd01000 r--p 00005000 00:2f 530878           /usr/lib64/libXtst.so.6.1.0
7f640dd01000-7f640dd02000 r--p 00005000 00:2f 530878           /usr/lib64/libXtst.so.6.1.0
7f640dd02000-7f640dd03000 rw-p 00006000 00:2f 530878           /usr/lib64/libXtst.so.6.1.0
7f640dd03000-7f640dd21000 r--p 00000000 00:2f 512309           /usr/lib64/libX11.so.6.3.0
7f640dd21000-7f640ddac000 r-xp 0001e000 00:2f 512309           /usr/lib64/libX11.so.6.3.0
7f640ddac000-7f640de40000 r--p 000a9000 00:2f 512309           /usr/lib64/libX11.so.6.3.0
7f640de40000-7f640de41000 ---p 0013d000 00:2f 512309           /usr/lib64/libX11.so.6.3.0
7f640de41000-7f640de42000 r--p 0013d000 00:2f 512309           /usr/lib64/libX11.so.6.3.0
7f640de42000-7f640de47000 rw-p 0013e000 00:2f 512309           /usr/lib64/libX11.so.6.3.0
7f640de47000-7f640de4b000 r--p 00000000 00:2f 512871           /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
7f640de4b000-7f640de56000 r-xp 00004000 00:2f 512871           /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
7f640de56000-7f640de5a000 r--p 0000f000 00:2f 512871           /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
7f640de5a000-7f640de5b000 r--p 00012000 00:2f 512871           /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
7f640de5b000-7f640de5c000 rw-p 00013000 00:2f 512871           /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
7f640de5c000-7f640deb8000 r-xp 00000000 00:85 7599            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libawt_xawt.so
7f640deb8000-7f640e0b7000 ---p 0005c000 00:85 7599            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libawt_xawt.so
7f640e0b7000-7f640e0b8000 r--p 0005b000 00:85 7599            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libawt_xawt.so
7f640e0b8000-7f640e0bb000 rw-p 0005c000 00:85 7599            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libawt_xawt.so
7f640e0bb000-7f640e0bd000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640e0bd000-7f640e15e000 r-xp 00000000 00:85 7511            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libawt.so
7f640e15e000-7f640e35d000 ---p 000a1000 00:85 7511            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libawt.so
7f640e35d000-7f640e35e000 r--p 000a0000 00:85 7511            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libawt.so
7f640e35e000-7f640e369000 rw-p 000a1000 00:85 7511            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libawt.so
7f640e369000-7f640e58e000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640e58e000-7f640e592000 ---p 00000000 00:00 0 
7f640e592000-7f640e68f000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640e68f000-7f640e69c000 r-xp 00000000 00:85 182517987         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libverify.so
7f640e69c000-7f640e89b000 ---p 0000d000 00:85 182517987         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libverify.so
7f640e89b000-7f640e89d000 r--p 0000c000 00:85 182517987         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libverify.so
7f640e89d000-7f640e89e000 rw-p 0000e000 00:85 182517987         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libverify.so
7f640e89e000-7f640e8cf000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640e8cf000-7f640e8e4000 r-xp 00000000 00:85 182517771         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libnet.so
7f640e8e4000-7f640eae3000 ---p 00015000 00:85 182517771         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libnet.so
7f640eae3000-7f640eae4000 r--p 00014000 00:85 182517771         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libnet.so
7f640eae4000-7f640eae5000 rw-p 00015000 00:85 182517771         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libnet.so
7f640eae5000-7f640eaf7000 r-xp 00000000 00:85 182517803         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libnio.so
7f640eaf7000-7f640ecf6000 ---p 00012000 00:85 182517803         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libnio.so
7f640ecf6000-7f640ecf7000 r--p 00011000 00:85 182517803         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libnio.so
7f640ecf7000-7f640ecf8000 rw-p 00012000 00:85 182517803         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libnio.so
7f640ecf8000-7f640ecfc000 ---p 00000000 00:00 0 
7f640ecfc000-7f640eef9000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640eef9000-7f640eefa000 ---p 00000000 00:00 0 
7f640eefa000-7f640effb000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640effb000-7f640efff000 ---p 00000000 00:00 0 
7f640efff000-7f640f1fc000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640f1fc000-7f640f200000 ---p 00000000 00:00 0 
7f640f200000-7f640f3fd000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640f3fd000-7f640f401000 ---p 00000000 00:00 0 
7f640f401000-7f640f4fe000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640f4fe000-7f640f502000 ---p 00000000 00:00 0 
7f640f502000-7f640f5ff000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f640f5ff000-7f640f603000 ---p 00000000 00:00 0 
7f640f603000-7f6410000000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6410000000-7f6410021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6410021000-7f6414000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6414000000-7f6414021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6414021000-7f6418000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6418000000-7f6418021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6418021000-7f641c000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f641c000000-7f641c021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f641c021000-7f6420000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6420000000-7f6420021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6420021000-7f6424000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6424000000-7f6424001000 r--p 00000000 00:2f 530860           /usr/lib64/libXdamage.so.1.1.0
7f6424001000-7f6424002000 r-xp 00001000 00:2f 530860           /usr/lib64/libXdamage.so.1.1.0
7f6424002000-7f6424003000 r--p 00002000 00:2f 530860           /usr/lib64/libXdamage.so.1.1.0
7f6424003000-7f6424004000 r--p 00002000 00:2f 530860           /usr/lib64/libXdamage.so.1.1.0
7f6424004000-7f6424005000 rw-p 00003000 00:2f 530860           /usr/lib64/libXdamage.so.1.1.0
7f6424005000-7f6424009000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6424009000-7f6424206000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6424206000-7f642420a000 ---p 00000000 00:00 0 
7f642420a000-7f6424407000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6424407000-7f642440b000 ---p 00000000 00:00 0 
7f642440b000-7f6424608000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6424608000-7f6424609000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6424609000-7f64247e6000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f64247e6000-7f64247e7000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64247e7000-7f64248e8000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f64248e8000-7f64248e9000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64248e9000-7f64273f4000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f64273f4000-7f64273f5000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64273f5000-7f64274f6000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f64274f6000-7f64274f7000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64274f7000-7f64275f8000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f64275f8000-7f64275f9000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64275f9000-7f6427832000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6427832000-7f6427e92000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6427e92000-7f6427e96000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6427e96000-7f6427ece000 ---p 00000000 00:00 0 

7f6427ece000-7f6427ed2000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6427ed2000-7f6427efa000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6427efa000-7f6428032000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6428032000-7f6428692000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6428692000-7f6428696000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6428696000-7f64286ce000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64286ce000-7f64286d2000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f64286d2000-7f64286fa000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64286fa000-7f6428721000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6428721000-7f64287ed000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64287ed000-7f64287ee000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f64287ee000-7f64287f4000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64287f4000-7f64287f5000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f64287f5000-7f64287fa000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64287fa000-7f6428821000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6428821000-7f64288ed000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64288ed000-7f64288ee000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f64288ee000-7f64288f4000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64288f4000-7f64288f5000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f64288f5000-7f64288fa000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64288fa000-7f6428921000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6428921000-7f64289ed000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64289ed000-7f64289ee000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f64289ee000-7f64289f4000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64289f4000-7f64289f5000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f64289f5000-7f64289fa000 ---p 00000000 00:00 0 
7f64289fa000-7f6429000000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6429000000-7f6429270000 rwxp 00000000 00:00 0 
7f6429270000-7f6429592000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6429592000-7f642a0b2000 rwxp 00000000 00:00 0 
7f642a0b2000-7f6430ac9000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6430ac9000-7f6430d49000 rwxp 00000000 00:00 0 
7f6430d49000-7f6438000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6438000000-7f6438d44000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6438d44000-7f643c000000 ---p 00000000 00:00 0 
7f643c000000-7f643c001000 r--p 00000000 00:2f 530857           /usr/lib64/libXcomposite.so.1.0.0
7f643c001000-7f643c002000 r-xp 00001000 00:2f 530857           /usr/lib64/libXcomposite.so.1.0.0
7f643c002000-7f643c003000 r--p 00002000 00:2f 530857           /usr/lib64/libXcomposite.so.1.0.0
7f643c003000-7f643c004000 r--p 00002000 00:2f 530857           /usr/lib64/libXcomposite.so.1.0.0
7f643c004000-7f643c005000 rw-p 00003000 00:2f 530857           /usr/lib64/libXcomposite.so.1.0.0
7f643c005000-7f643c007000 r--p 00000000 00:2f 512865           /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
7f643c007000-7f643c00e000 r-xp 00002000 00:2f 512865           /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
7f643c00e000-7f643c010000 r--p 00009000 00:2f 512865           /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
7f643c010000-7f643c011000 r--p 0000a000 00:2f 512865           /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
7f643c011000-7f643c012000 rw-p 0000b000 00:2f 512865           /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
7f643c012000-7f643c014000 r--p 00000000 00:2f 512868           /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
7f643c014000-7f643c017000 r-xp 00002000 00:2f 512868           /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
7f643c017000-7f643c018000 r--p 00005000 00:2f 512868           /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
7f643c018000-7f643c019000 r--p 00005000 00:2f 512868           /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
7f643c019000-7f643c01a000 rw-p 00006000 00:2f 512868           /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
7f643c01a000-7f643c01d000 r--p 00000000 08:05 151483134         /home/hornet/.config/dconf/user
7f643c01d000-7f643c021000 r--p 00000000 00:2f 585561           /usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so
7f643c021000-7f643c026000 r-xp 00004000 00:2f 585561           /usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so
7f643c026000-7f643c029000 r--p 00009000 00:2f 585561           /usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so
7f643c029000-7f643c02a000 r--p 0000b000 00:2f 585561           /usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so
7f643c02a000-7f643c02b000 rw-p 0000c000 00:2f 585561           /usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so
7f643c02b000-7f643c4d9000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f643c4d9000-7f643c5bf000 ---p 00000000 00:00 0 
7f643c5bf000-7f643c5d6000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f643c5d6000-7f643c6aa000 ---p 00000000 00:00 0 
7f643c6aa000-7f643e7e6000 r--s 00000000 00:85 182518051         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/modules
7f643e7e6000-7f643e7ed000 r-xp 00000000 00:85 182518019         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libzip.so
7f643e7ed000-7f643e9ec000 ---p 00007000 00:85 182518019         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libzip.so
7f643e9ec000-7f643e9ed000 r--p 00006000 00:85 182518019         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libzip.so
7f643e9ed000-7f643e9ee000 rw-p 00007000 00:85 182518019         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libzip.so
7f643e9ee000-7f643ea13000 r-xp 00000000 00:85 7819            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libjava.so
7f643ea13000-7f643ec12000 ---p 00025000 00:85 7819            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libjava.so
7f643ec12000-7f643ec13000 r--p 00024000 00:85 7819            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libjava.so
7f643ec13000-7f643ec15000 rw-p 00025000 00:85 7819            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libjava.so
7f643ec15000-7f643ec4a000 r--s 00000000 00:44 12978           /var/lib/nscd/passwd
7f643ec4a000-7f643ec65000 r-xp 00000000 00:85 7931            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libjimage.so
7f643ec65000-7f643ee64000 ---p 0001b000 00:85 7931            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libjimage.so
7f643ee64000-7f643ee66000 r--p 0001a000 00:85 7931            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libjimage.so
7f643ee66000-7f643ee67000 rw-p 0001c000 00:85 7931            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libjimage.so
7f643ee67000-7f643ee6a000 r--p 00000000 00:2f 544604           /lib64/librt-2.31.so
7f643ee6a000-7f643ee6e000 r-xp 00003000 00:2f 544604           /lib64/librt-2.31.so
7f643ee6e000-7f643ee6f000 r--p 00007000 00:2f 544604           /lib64/librt-2.31.so
7f643ee6f000-7f643ee70000 ---p 00008000 00:2f 544604           /lib64/librt-2.31.so
7f643ee70000-7f643ee71000 r--p 00008000 00:2f 544604           /lib64/librt-2.31.so
7f643ee71000-7f643ee72000 rw-p 00009000 00:2f 544604           /lib64/librt-2.31.so
7f643ee72000-7f643ee76000 ---p 00000000 00:00 0 
7f643ee76000-7f643f073000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f643f073000-7f64402b8000 r-xp 00000000 00:85 182519419         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/server/libjvm.so
7f64402b8000-7f64404b8000 ---p 01245000 00:85 182519419         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/server/libjvm.so
7f64404b8000-7f6440560000 r--p 01245000 00:85 182519419         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/server/libjvm.so
7f6440560000-7f644059a000 rw-p 012ed000 00:85 182519419         /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/server/libjvm.so
7f644059a000-7f644061b000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f644061b000-7f644061e000 r--p 00000000 00:2f 556479           /lib64/libz.so.1.2.11
7f644061e000-7f644062c000 r-xp 00003000 00:2f 556479           /lib64/libz.so.1.2.11
7f644062c000-7f6440632000 r--p 00011000 00:2f 556479           /lib64/libz.so.1.2.11
7f6440632000-7f6440633000 ---p 00017000 00:2f 556479           /lib64/libz.so.1.2.11
7f6440633000-7f6440634000 r--p 00017000 00:2f 556479           /lib64/libz.so.1.2.11
7f6440634000-7f6440635000 rw-p 00018000 00:2f 556479           /lib64/libz.so.1.2.11
7f6440635000-7f6440644000 r-xp 00000000 00:85 7971            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libjli.so
7f6440644000-7f6440843000 ---p 0000f000 00:85 7971            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libjli.so
7f6440843000-7f6440844000 r--p 0000e000 00:85 7971            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libjli.so
7f6440844000-7f6440845000 rw-p 0000f000 00:85 7971            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/runtime/lib/libjli.so
7f6440845000-7f644084c000 r--p 00000000 00:2f 544600           /lib64/libpthread-2.31.so
7f644084c000-7f644085c000 r-xp 00007000 00:2f 544600           /lib64/libpthread-2.31.so
7f644085c000-7f6440861000 r--p 00017000 00:2f 544600           /lib64/libpthread-2.31.so
7f6440861000-7f6440862000 r--p 0001b000 00:2f 544600           /lib64/libpthread-2.31.so
7f6440862000-7f6440863000 rw-p 0001c000 00:2f 544600           /lib64/libpthread-2.31.so
7f6440863000-7f6440867000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6440867000-7f6440868000 r--p 00000000 00:2f 530869           /usr/lib64/libXinerama.so.1.0.0
7f6440868000-7f6440869000 r-xp 00001000 00:2f 530869           /usr/lib64/libXinerama.so.1.0.0
7f6440869000-7f644086a000 r--p 00002000 00:2f 530869           /usr/lib64/libXinerama.so.1.0.0
7f644086a000-7f644086b000 r--p 00002000 00:2f 530869           /usr/lib64/libXinerama.so.1.0.0
7f644086b000-7f644086c000 rw-p 00003000 00:2f 530869           /usr/lib64/libXinerama.so.1.0.0
7f644086c000-7f6440871000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6440871000-7f6440878000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6440878000-7f6440880000 rw-s 00000000 00:3c 41356           /tmp/hsperfdata_hornet/23578
7f6440880000-7f644099c000 r-xp 00000000 00:85 3779            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/libapplauncher.so
7f644099c000-7f6440b9b000 ---p 0011c000 00:85 3779            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/libapplauncher.so
7f6440b9b000-7f6440ba4000 r--p 0011b000 00:85 3779            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/libapplauncher.so
7f6440ba4000-7f6440ba5000 rw-p 00124000 00:85 3779            /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/libapplauncher.so
7f6440ba5000-7f6440ba8000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6440ba8000-7f6440bfc000 r--p 00000000 00:2f 469971           /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_CTYPE
7f6440bfc000-7f6440e74000 r--p 00000000 00:2f 469706           /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_COLLATE
7f6440e74000-7f6440e77000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f6440e77000-7f6440e9c000 r--p 00000000 00:2f 544580           /lib64/libc-2.31.so
7f6440e9c000-7f6440fe8000 r-xp 00025000 00:2f 544580           /lib64/libc-2.31.so
7f6440fe8000-7f6441033000 r--p 00171000 00:2f 544580           /lib64/libc-2.31.so
7f6441033000-7f6441036000 r--p 001bb000 00:2f 544580           /lib64/libc-2.31.so
7f6441036000-7f6441039000 rw-p 001be000 00:2f 544580           /lib64/libc-2.31.so
7f6441039000-7f644103d000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f644103d000-7f644104c000 r--p 00000000 00:2f 544584           /lib64/libm-2.31.so
7f644104c000-7f64410e8000 r-xp 0000f000 00:2f 544584           /lib64/libm-2.31.so
7f64410e8000-7f6441181000 r--p 000ab000 00:2f 544584           /lib64/libm-2.31.so
7f6441181000-7f6441182000 r--p 00143000 00:2f 544584           /lib64/libm-2.31.so
7f6441182000-7f6441183000 rw-p 00144000 00:2f 544584           /lib64/libm-2.31.so
7f6441183000-7f6441184000 r--p 00000000 00:2f 544582           /lib64/libdl-2.31.so
7f6441184000-7f6441185000 r-xp 00001000 00:2f 544582           /lib64/libdl-2.31.so
7f6441185000-7f6441186000 r--p 00002000 00:2f 544582           /lib64/libdl-2.31.so
7f6441186000-7f6441187000 r--p 00002000 00:2f 544582           /lib64/libdl-2.31.so
7f6441187000-7f6441188000 rw-p 00003000 00:2f 544582           /lib64/libdl-2.31.so
7f6441188000-7f644118a000 rw-p 00000000 00:00 0 
7f644118a000-7f644118b000 r--s 00000000 00:5f 100815           /run/user/1000/dconf/user
7f644118b000-7f644118c000 r--p 00000000 00:2f 511747           /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
7f644118c000-7f644118d000 r-xp 00001000 00:2f 511747           /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
7f644118d000-7f644118e000 r--p 00002000 00:2f 511747           /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
7f644118e000-7f644118f000 r--p 00002000 00:2f 511747           /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
7f644118f000-7f6441190000 rw-p 00003000 00:2f 511747           /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
7f6441190000-7f6441191000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6441191000-7f6441192000 r--p 00000000 00:00 0 
7f6441192000-7f6441193000 ---p 00000000 00:00 0 
7f6441193000-7f6441194000 r--p 00000000 00:2f 469712           /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_NUMERIC
7f6441194000-7f6441195000 r--p 00000000 00:2f 469715           /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_TIME
7f6441195000-7f6441196000 r--p 00000000 00:2f 469710           /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_MONETARY
7f6441196000-7f6441197000 r--p 00000000 00:2f 469709           /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES
7f6441197000-7f6441198000 r--p 00000000 00:2f 469713           /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_PAPER
7f6441198000-7f6441199000 r--p 00000000 00:2f 469711           /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_NAME
7f6441199000-7f644119a000 r--p 00000000 00:2f 469705           /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_ADDRESS
7f644119a000-7f644119b000 r--p 00000000 00:2f 469714           /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_TELEPHONE
7f644119b000-7f644119c000 r--p 00000000 00:2f 469708           /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_MEASUREMENT
7f644119c000-7f64411a3000 r--s 00000000 00:2f 571073           /usr/lib64/gconv/gconv-modules.cache
7f64411a3000-7f64411a4000 r--p 00000000 00:2f 544572           /lib64/ld-2.31.so
7f64411a4000-7f64411c4000 r-xp 00001000 00:2f 544572           /lib64/ld-2.31.so
7f64411c4000-7f64411cc000 r--p 00021000 00:2f 544572           /lib64/ld-2.31.so
7f64411cc000-7f64411cd000 r--p 00000000 00:2f 469707           /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_IDENTIFICATION
7f64411cd000-7f64411ce000 r--p 00029000 00:2f 544572           /lib64/ld-2.31.so
7f64411ce000-7f64411cf000 rw-p 0002a000 00:2f 544572           /lib64/ld-2.31.so
7f64411cf000-7f64411d0000 rw-p 00000000 00:00 0 
7ffc088ff000-7ffc08920000 rw-p 00000000 00:00 0             [stack]
7ffc089cd000-7ffc089d1000 r--p 00000000 00:00 0             [vvar]
7ffc089d1000-7ffc089d3000 r-xp 00000000 00:00 0             [vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 --xp 00000000 00:00 0         [vsyscall]


VM Arguments:
jvm_args: -Djava.library.path=/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/bin -Djava.launcher.path=/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/bin -Dcryptomator.logDir=~/.local/share/Cryptomator/logs -Dcryptomator.settingsPath=~/.config/Cryptomator/settings.json:~/.Cryptomator/settings.json -Dcryptomator.ipcPortPath=~/.config/Cryptomator/ipcPort.bin:~/.Cryptomator/ipcPort.bin -Dcryptomator.mountPointsDir=~/.local/share/Cryptomator/mnt -Dcryptomator.buildNumber=appimage-1 -Xss2m -Xmx512m 
java_command: org.cryptomator.launcher.Cryptomator
java_class_path (initial): /tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/launcher-1.5.3.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/dbus-java-3.0.2.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/fuse-nio-adapter-1.2.3.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/jetty-util-9.4.28.v20200408.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/jetty-xml-9.4.28.v20200408.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/cryptofs-1.9.10.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/j2objc-annotations-1.3.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/jsr305-3.0.2.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/jetty-io-9.4.28.v20200408.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/easybind-1.0.3.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/secret-service-1.0.0-RC.3.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/jetty-webapp-9.4.28.v20200408.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/jnr-ffi-2.1.12.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/jackson-databind-2.10.3.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/jnr-a64asm-1.0.0.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/javax.inject-1.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/ui-1.5.3.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/hkdf-1.0.2.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/gson-2.8.6.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/keychain-1.5.3.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/jnr-posix-3.0.54.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/asm-analysis-7.1.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/asm-7.1.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/javafx-controls-14.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/webdav-nio-adapter-1.0.11.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/jnr-x86asm-1.0.2.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/guava-28.2-jre.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/cryptolib-1.3.2.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/javafx-fxml-14-linux.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/jna-platform-5.1.0.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/jackrabbit-webdav-2.21.0.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/dagger-2.27.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/javafx-base-14.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/asm-commons-7.1.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/commons-io-2.6.jar:/tmp/.mount_cryptowE2Ty5/lib/app/error_pron
Launcher Type: SUN_STANDARD

[Global flags]
   intx CICompilerCount             = 4                     {product} {ergonomic}
   uint ConcGCThreads              = 3                     {product} {ergonomic}
   uint G1ConcRefinementThreads         = 10                    {product} {ergonomic}
  size_t G1HeapRegionSize             = 1048576                  {product} {ergonomic}
  uintx GCDrainStackTargetSize          = 64                    {product} {ergonomic}
  size_t InitialHeapSize             = 526385152                 {product} {ergonomic}
  size_t MarkStackSize              = 4194304                  {product} {ergonomic}
  size_t MaxHeapSize               = 536870912                 {product} {command line}
  size_t MaxNewSize                = 321912832                 {product} {ergonomic}
  size_t MinHeapDeltaBytes            = 1048576                  {product} {ergonomic}
  size_t MinHeapSize               = 8388608                  {product} {ergonomic}
  uintx NonNMethodCodeHeapSize          = 5839372                {pd product} {ergonomic}
  uintx NonProfiledCodeHeapSize         = 122909434               {pd product} {ergonomic}
  uintx ProfiledCodeHeapSize           = 122909434               {pd product} {ergonomic}
  uintx ReservedCodeCacheSize          = 251658240               {pd product} {ergonomic}
   bool SegmentedCodeCache            = true                   {product} {ergonomic}
  size_t SoftMaxHeapSize             = 536870912               {manageable} {ergonomic}
   intx ThreadStackSize             = 2048                  {pd product} {command line}
   bool UseCompressedClassPointers        = true                 {lp64_product} {ergonomic}
   bool UseCompressedOops            = true                 {lp64_product} {ergonomic}
   bool UseG1GC                 = true                   {product} {ergonomic}

Logging:
Log output configuration:
 #0: stdout all=warning uptime,level,tags
 #1: stderr all=off uptime,level,tags

Environment Variables:
JAVA_HOME=/usr/lib64/jvm/jre-openjdk
JRE_HOME=/usr/lib64/jvm/java-11-openjdk-11
PATH=/home/hornet/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
USERNAME=hornet
SHELL=/bin/bash
DISPLAY=:0
HOSTTYPE=x86_64
OSTYPE=linux
MACHTYPE=x86_64-suse-linux

Signal Handlers:
SIGSEGV: [libjvm.so+0xf1af70], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGBUS: [libjvm.so+0xf1af70], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGFPE: [libjvm.so+0xf1af70], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGPIPE: SIG_IGN, sa_mask[0]=00000000000010000000000000000000, sa_flags=SA_RESTART
SIGXFSZ: [libjvm.so+0xbbdbc0], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGILL: [libjvm.so+0xf1af70], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGUSR2: [libjvm.so+0xbbda60], sa_mask[0]=00000000000000000000000000000000, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGHUP: [libjvm.so+0xbbe060], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGINT: [libjvm.so+0xbbe060], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGTERM: [libjvm.so+0xbbe060], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGQUIT: [libjvm.so+0xbbe060], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO


--------------- S Y S T E M ---------------

OS:NAME="openSUSE Tumbleweed"
# VERSION="20200502"
ID="opensuse-tumbleweed"
ID_LIKE="opensuse suse"
VERSION_ID="20200502"
PRETTY_NAME="openSUSE Tumbleweed"
ANSI_COLOR="0;32"
CPE_NAME="cpe:/o:opensuse:tumbleweed:20200502"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.opensuse.org"
HOME_URL="https://www.opensuse.org/"
LOGO="distributor-logo"
uname:Linux 5.6.8-1-default #1 SMP Thu Apr 30 10:47:01 UTC 2020 (63116ab) x86_64
OS uptime: 0 days 1:27 hours
libc:glibc 2.31 NPTL 2.31 
rlimit: STACK 8192k, CORE infinity, NPROC 128089, NOFILE 524288, AS infinity, DATA infinity, FSIZE infinity
load average:3.10 2.76 1.98

/proc/meminfo:
MemTotal:    32821212 kB
MemFree:     9542708 kB
MemAvailable:  22033088 kB
Buffers:     2478812 kB
Cached:     10943056 kB
SwapCached:      0 kB
Active:     5505548 kB
Inactive:    11509600 kB
Active(anon):  3596520 kB
Inactive(anon):  732584 kB
Active(file):  1909028 kB
Inactive(file): 10777016 kB
Unevictable:     48 kB
Mlocked:       48 kB
SwapTotal:   33554428 kB
SwapFree:    33554428 kB
Dirty:       1064 kB
Writeback:      528 kB
AnonPages:    3423732 kB
Mapped:     6463840 kB
Shmem:      736244 kB
KReclaimable:   268288 kB
Slab:       583324 kB
SReclaimable:   268288 kB
SUnreclaim:    315036 kB
KernelStack:    26448 kB
PageTables:    59036 kB
NFS_Unstable:     0 kB
Bounce:        0 kB
WritebackTmp:     0 kB
CommitLimit:  49965032 kB
Committed_AS:  20952860 kB
VmallocTotal:  34359738367 kB
VmallocUsed:    53492 kB
VmallocChunk:     0 kB
Percpu:      24448 kB
HardwareCorrupted:   0 kB
AnonHugePages:  1093632 kB
ShmemHugePages:    0 kB
ShmemPmdMapped:    0 kB
FileHugePages:     0 kB
FilePmdMapped:     0 kB
HugePages_Total:    0
HugePages_Free:    0
HugePages_Rsvd:    0
HugePages_Surp:    0
Hugepagesize:    2048 kB
Hugetlb:        0 kB
DirectMap4k:   1054028 kB
DirectMap2M:  18819072 kB
DirectMap1G:  14680064 kB


/proc/sys/kernel/threads-max (system-wide limit on the number of threads):
256179


/proc/sys/vm/max_map_count (maximum number of memory map areas a process may have):
65530


/proc/sys/kernel/pid_max (system-wide limit on number of process identifiers):
32768container (cgroup) information:
container_type: cgroupv1
cpu_cpuset_cpus: 0-11
cpu_memory_nodes: 0
active_processor_count: 12
cpu_quota: no quota
cpu_period: 100000
cpu_shares: no shares
memory_limit_in_bytes: unlimited
memory_and_swap_limit_in_bytes: not supported
memory_soft_limit_in_bytes: unlimited
memory_usage_in_bytes: 16204308480
memory_max_usage_in_bytes: 16226725888

Steal ticks since vm start: 0
Steal ticks percentage since vm start: 0.000

CPU:total 12 (initial active 12) (12 cores per cpu, 2 threads per core) family 23 model 8 stepping 2, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, popcnt, avx, avx2, aes, clmul, mmxext, 3dnowpref, lzcnt, sse4a, ht, tsc, tscinvbit, tscinv, bmi1, bmi2, adx, sha, fma
CPU Model and flags from /proc/cpuinfo:
model name	: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb hw_pstate sme ssbd sev ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca

Memory: 4k page, physical 32821212k(9542708k free), swap 33554428k(33554428k free)

vm_info: OpenJDK 64-Bit Server VM (14.0.1+8) for linux-amd64 JRE (14.0.1+8) (Zulu14.28+21-CA), built on Apr 3 2020 14:34:19 by "zulu_re" with gcc 7.3.1 20180303 (Red Hat 7.3.1-5)

END.

When you switch the volume type to WebDAV in the general settings, virtual drive tab , does this crash still occur?

And do you store your password in the system?

I do not store my password. Switching to WebDAV however, does allow me to mount the volume. So I guess it is some problem with fuse.

Hi,

I have a fresh install of Ubuntu 20.04 with Cryptomator.

But when I try to unlock a Vault the Cryptomator keeps crashing each time, giving me this error:

11:59:58.777 [App Background Thread 003] DEBUG o.c.common.vaults.FuseVolume - Successfully checked custom mount point: /home/user/Documents
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007fb01619a189, pid=101301, tid=101600
#
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment Zulu14.29+23-CA (14.0.2+12) (build 14.0.2+12)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM Zulu14.29+23-CA (14.0.2+12, mixed mode, tiered, compressed oops, g1 gc, linux-amd64)
# Problematic frame:
# C [jffi4891430637700450402.so+0x7189]
#
# Core dump will be written. Default location: Core dumps may be processed with "/usr/share/apport/apport %p %s %c %d %P %E" (or dumping to /home/user/core.101301)
#
# An error report file with more information is saved as:
# /home/user/hs_err_pid101301.log
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#  http://www.azulsystems.com/support/
#

Any idea aboutm how can I fix it?

Thanks

What is the content of the core dump file? (Maybe upload it somewhere, e.g. https://pastebin.com/)

Temporary Worarkound: Use WebDAV.

Same issue on GitHub, isn’t it?

Same issue using FUSE on Ubuntu 20.10 (Groovy). WebDAV working.

Hi, I have been using cryptomator without issues under Kubuntu 20.04 for some time with vaults locally, and on Google Drive and One Drive.

Having just upgraded/switched to PoP!_OS 20.10, I am now consistently encountering a crash of cryptomator when trying to open my local vault (on USB). It seems to work up to the point where the dialog to enter the vault password pops up, on entering the password and clicking the unlock button, cryptomator seems to close and leaves a hs_err_pidxxxx.log file in my home directory. I have not tried opening the cloud based vaults yet.

Is there any more info I can provide or any suggestions to try? I can send the error files also to help further if you can let me know where to send these to.

Many Thanks
Muralee

Same issue in Ubuntu 20.10 - works fine in 20.04 but after a fresh install of the new Ubuntu release, it fails!

#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f2c7ea22189, pid=154599, tid=154889
#
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment Zulu14.29+23-CA (14.0.2+12) (build 14.0.2+12)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM Zulu14.29+23-CA (14.0.2+12, mixed mode, tiered, compressed oops, g1 gc, linux-amd64)
# Problematic frame:
# C [jffi4188888430946485719.so+0x7189]
#
# Core dump will be written. Default location: Core dumps may be processed with “/usr/share/apport/apport %p %s %c %d %P %E” (or dumping to /home/tbrooker/Cryptomator/core.154599)
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://www.azulsystems.com/support/
#

[CLIPPED]

We’re currently investigating the issue with Ubuntu 20.10 here:

Thanks, that does indeed look like the same issue I am experiencing (and @tbrooker mentions above). PoP!_OS20.10 is based on Ubuntu 20.10.

We released an alternative appImage on our release page. It is the one with the libffi8 suffix.

2 Likes

I can confirm that this alternate appImage works on PoP!_OS20.10 - tested initially running on system booted off PoP!_OS20.10 live flash USB as I backed out my earlier upgrade.

Will also test with fresh 20.10 install.

Confirmed new AppImage is working with FUSE on Ubuntu 20.10. Thanks for quick response!

1 Like

We have also published the PPA with the “fix”.

I believe I’m still having this issue, whether building 1.5.8 beta2, 1.5.9, 1.5.10, or 1.5.11.

Am I supposed to be using the app image?

Okay I can confirm the app image works for me also. But manually building doesn’t.

The problem is, that the wrong version of a shared library is loaded. For more information and how to overcome it, see the following issue: